Advocatenkantoor Schmidt

 

Mr. M.H. Schmidt is lid van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland VSAN, tevens lid van de werkgroepen huurrecht en familierecht van deze vereniging. 

 

Advocatenkantoor Schmidt kan u adviseren en bijstaan inzake de volgende rechtsgebieden.

Mr. M.H. Schmidt

Mr. M.H. Schmidt

Advocaat

 

 

 

Personen- en Familierecht

Echtscheiding, verdeling, kinderalimentatie, partneralimentatie, omgang, gezag, naamswijziging, ondertoezichtstelling (OTS), uithuisplaatsing, onder curatelestelling en onderbewindstelling

Schuldsanering (WSNP)

Bezwaar/beroep tegen afwijzing WSNP, voorlopige voorziening bij WSNP en huurschuld

Huurrecht woonruimte & bedrijfsruimte

Overlast, achterstallig onderhoud en gebreken, beëindiging in verband met dringend eigen gebruik, huurprijsgeschillen zowel bij Huurcommissie als Kantonrechter, onderhuur

Bijstandszaken (DWI)

Bezwaarschrift- en beroepschriftprocedure tegen besluit beëindiging bijstand (WWB-uitkering), bezwaar/beroep tegen terugbetaling uitkering

Strafrecht

Bijstand inzake procedures bij de politierechter of de rechtbank m.b.t.  bijvoorbeeld mishandeling, diefstal, afpersing, en Opiumwet zaken en verkeersdelicten. Ook voor kleinere strafzaken, zoals boetes en overtredingen bij de Kantonrechter

Incassozaken

Verweer inzake allerhande incassozaken, zoals met betrekking tot energierekening, telefoonabonnement, huur en leningen