Home

 

Welkom op de website van advocatenkantoor Schmidt.

Mr. M.H. Schmidt is lid van de Vereniging Sociale Advocatuur Amsterdam VSAA , tevens lid van de werkgroepen huurrecht en familierecht van deze vereniging.

Mr. M.H. Schmidt kan u adviseren en bijstaan inzake de volgende rechtsgebieden:

Huurrecht woonruimte & bedrijfsruimte

– overlast, achterstallig onderhoud en gebreken, beëindiging in verband met dringend eigen gebruik, huurprijsgeschillen zowel bij Huurcommissie als Kantonrechter, onderhuur;

Personen- en familierecht

– echtscheiding, verdeling, kinderalimentatie, partneralimentatie, omgang, gezag, naamswijziging, ondertoezichtstelling (OTS), uithuisplaatsing, ondercuratelestelling en onderbewindstelling;

Bijstandszaken (DWI)

– bezwaarschrift- en beroepschriftprocedure tegen besluit beëindiging bijstand (WWB-uitkering), bezwaar/beroep tegen terugbetaling uitkering;

Schuldsanering (WSNP)

– bezwaar/beroep tegen afwijzing WSNP, voorlopige voorziening bij WSNP en huurschuld;

Incassozaken

– verweer inzake allerhande incassozaken, zoals met betrekking tot energierekening, telefoonabonnement, huur en leningen;

Strafrecht

– bijstand inzake procedures bij de politierechter of de rechtbank met betrekking tot bijvoorbeeld mishandeling, diefstal, afpersing, en Opiumwet zaken en verkeersdelicten, maar ook voor kleinere strafzaken, zoals boetes en overtredingen bij de Kantonrechter.

 

Mr. M.H. Schmidt helpt u graag verder!