Overlast

Als de huurder ernstige overlast veroorzaakt, dan loopt deze het risico dat de verhuurder een beëindigingsprocedure start bij de Kantonrechter of in Kort Geding meteen de ontruiming door de huurder van de woning vordert. Dit is een zeer ingrijpende gebeurtenis voor...

Achterstallig onderhoud

Het nieuwe huurrecht dat met ingang van 1 augustus 2008 in werking is getreden, bevat ook een regeling ter zake achterstallig onderhoud en andere tekortkomingen aan het gehuurde. Deze zogenaamde gebrekenregeling verplicht de verhuurder om (alle) gebreken te verhelpen...