Als de huurder ernstige overlast veroorzaakt, dan loopt deze het risico dat de verhuurder een beëindigingsprocedure start bij de Kantonrechter of in Kort Geding meteen de ontruiming door de huurder van de woning vordert. Dit is een zeer ingrijpende gebeurtenis voor een huurder.

Veelal hoeft het niet zover te komen en kan inschakeling van een advocaat leiden tot een andere oplossing. In een gerechtelijke procedure zal afhankelijk van de omstandigheden van het geval meestal wel verweer te voeren zijn. U doet er te allen tijde verstandig aan om uw zaak door een advocaat te laten behandelen. Doet u dat niet en verweert u zich niet tegen een vordering tot beëindiging van de huur en ontruiming, dan zult u bij verstek veroordeeld worden tot ontruiming van de woning.

Komt u in aanmerking voor een toevoeging, dan zijn de advocaatkosten beperkt tot slechts de eigen bijdrage (vanaf € 125) en het griffierecht. U dient er wel rekening mee te houden dat u in het geval u de procedure verliest in de proceskosten veroordeeld kunt worden.