Vanaf 26 juni 2012 is het bijschrijven van uw kind in uw paspoort niet meer mogelijk. Alle kinderen moeten dan over een eigen reisdocument beschikken. De geldigheid van alle kinderbijschrijvingen en kinderstickers vervalt per deze datum.

Het vervallen van de kinderbijschrijving komt voort uit gewijzigde Europese regelgeving. Voortaan is maar 1 persoon per paspoort toegestaan.

Wanneer ouders vanwege het verbreken van hun relatie problemen hebben met de verdeling van de opvoedtaken en bijvoorbeeld de niet verzorgende ouder niet zijn toestemming wil verlenen en wil meewerken aan de aanvraag van het paspoort van het kind, dan zal via een advocaat een vervangende toestemming aangevraagd moeten worden.

Dit is een betrekkelijk eenvoudige verzoekschriftprocedure bij de rechtbank. Indien u voor een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand) in aanmerking komt, zijn de kosten beperkt tot de eigen bijdrage (€ 125) en het griffierecht (€ 73).