Kindgebonden budget en kinderalimentatie

Ten gevolge van de intrede van de alleenstaande ouderkop als onderdeel van het kindgebonden budget, zulks met ingang van 1 januari 2015 (Wet Hervorming Kindregeling WHK), wijzigt in veel gevallen de verhouding van het besteedbaar inkomen tussen de alimentatieplichtige en de alleenstaande alimentatiegerechtigde. Dit kan aanleiding zijn om de kinderalimentatie opnieuw te laten beoordelen en eventueel te laten wijzigen.