Huurrecht woonruimte & bedrijfsruimte

 

– overlast, achterstallig onderhoud en gebreken, beëindiging in verband met dringend eigen gebruik, huurprijsgeschillen zowel bij Huurcommissie als Kantonrechter, onderhuur;

 

Personen- en familierecht

 

– echtscheiding, verdeling, kinderalimentatie, partneralimentatie, omgang, gezag, naamswijziging, ondertoezichtstelling (OTS), uithuisplaatsing, ondercuratelestelling en onderbewindstelling;

 

Bijstandszaken (DWI)

 

– bezwaarschrift- en beroepschriftprocedure tegen besluit beëindiging bijstand (WWB-uitkering), bezwaar/beroep tegen terugbetaling uitkering;

 

Schuldsanering (WSNP)

 

– bezwaar/beroep tegen afwijzing WSNP, voorlopige voorziening bij WSNP en huurschuld;

 

Incassozaken

 

– verweer inzake allerhande incassozaken, zoals met betrekking tot energierekening, telefoonabonnement, huur en leningen;