Personen- en familierecht
Echtscheiding, verdeling, kinderalimentatie, partneralimentatie, omgang, gezag, naamswijziging, ondertoezichtstelling (OTS), uithuisplaatsing, ondercuratelestelling en onderbewindstelling;
Strafrecht
Bijstand inzake procedures bij de politierechter of de rechtbank met betrekking tot bijvoorbeeld mishandeling, diefstal, afpersing, en Opiumwet zaken en verkeersdelicten, maar ook voor kleinere strafzaken, zoals boetes en overtredingen bij de Kantonrechter.
Huurrecht woonruimte & bedrijfsruimte
Overlast, achterstallig onderhoud en gebreken, beëindiging in verband met dringend eigen gebruik, huurprijsgeschillen zowel bij Huurcommissie als Kantonrechter, onderhuur;
Bijstandzaken (DWI)
Bezwaarschrift- en beroepschriftprocedure tegen besluit beëindiging bijstand (WWB-uitkering), bezwaar/beroep tegen terugbetaling uitkering;