Privacy Statement

Advocatenkantoor Schmidt is een eenmanskantoor met Mr M.H. Schmidt als advocaat. Deze laatste is dan ook de Functionaris Gegevensbescherming van Advocatenkantoor Schmidt te bereiken: via mark@advocatenkantoorschmidt.nl.

Uw privacy is voor Advocatenkantoor Schmidt van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

– Onze doelen duidelijk vastleggen (uitsluitend worden uw gegevens     gebruikt voor de behandeling van uw zaak).
– Zomin mogelijk gegevens opslaan (uitsluitend de persoonsgegevens die nodig zijn om uw zaak te kunnen behandelen worden opgeslagen).
– Wij vragen voor het gebruiken van de benodigde persoonsgegevens uitdrukkelijk uw toestemming.
– Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze maatregel ook op aan eventuele partijen die uw persoonsgegevens voor ons verwerken. Deze verwerkers zijn indien van toepassing: advocaten en stagiaires.
– Uw rechten respecteren, zoals het recht van inzage, correctie en verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.
– Indien nodig heeft u het recht om bij niet naleving van deze statement de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in te schakelen.
– Uw dossier met persoonsgegevens wordt na de wettelijke bewaartermijn van 5 jaar verwijderd.


Voor het behandelen en in behandeling nemen van uw zaak hebben wij nodig uw volledige naam, geboorte datum en uw BSN-nummer. Verder hebben wij nodig uw adres en e-mailadres en telefoonnummer noteren wij het nummer van uw paspoort of andere geldige legitimatie. Wij hebben deze gegevens nodig om u te kunnen bellen en e-mailen en u adres is voor de inhoudelijke behandeling van uw zaak altijd nodig. Uw BSN-nummer wordt i.i.g. gevraagd bij de aanvraag van gesubsidieerde rechtsbijstand.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mark@advocatenkantoorschmidt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Mocht u de indruk hebben dat op een van de hierboven genoemde onderdelen uw privacy niet afdoende beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan wordt hierbij verzocht met mr M.H. Schmidt contact op te nemen om dit te bespreken en maatregelen te kunnen treffen.