Prejudiciële vragen

Sinds 1 juli 2012 kunnen rechtbanken en gerechtshoven prejudiciële vragen stellen aan de civiele kamer van de Hoge Raad.

Een prejudiciële vraag is een rechtsvraag van een rechter aan de Hoge Raad over de uitleg van een rechtsregel. Daaraan kan behoefte bestaan als de Hoge Raad over die vraag niet eerder heeft beslist. Het gaat om vragen die zich voordoen in een concrete zaak die bij een rechtbank of gerechtshof in behandeling is.

De mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële vragen is verbonden aan een aantal voorwaarden. Een antwoord op een dergelijke vraag moet nodig zijn voor het nemen van een beslissing in een zaak en dezelfde vraag moet aan de orde zijn in een groot aantal samenhangende zaken bijvoorbeeld over de kinderalimentatie. Bij al deze zaken komt namelijk steeds weer dezelfde vraag naar voren: moet de richtlijn van de Expertgroep Alimentatienormen wel of niet worden gevolgd? De vragen zijn gesteld door het gerechtshof Den Haag op 3 juni 2015 (ECLI:NL:GHDHA:2015:1288).

Deel deze pagina: