Wijziging alimentatie en ingangsdatum

Een onderhoudsverplichting of het nu partneralimentatie of kinderalimentatie betreft, is in de meeste gevallen vatbaar voor wijziging (bij partneralimentatie is het mogelijk om hiervan af te wijken en bijvoorbeeld een niet-wijzigingsbeding op te laten nemen in een convenant).

De voorwaarde die gesteld wordt aan een wijzigingsverzoek is: gewijzigde omstandigheden.

Bij gewijzigde omstandigheden kan men denken aan een wijziging van inkomen, een wijziging van de omgangs-/ zorgregeling of bijvoorbeeld het ontstaan of tenietgaan van schulden.

Men dient er rekening mee te houden dat in beginsel de wijziging van de onderhoudsverplichting bij toewijzing van het verzoek pas ingaat op het moment dat het betreffende verzoekschrift is ingediend bij de rechtbank.

Soms zijn er omstandigheden om van het hiervoor genoemde uitgangspunt af te wijken. U kunt dit met uw advocaat bespreken.