Meerderjarigheidsverklaring voor tienermoeder

Zodra een kind 18 jaar is geworden, is het meerderjarig en kan het zelfstandig eigen beslissingen nemen. Als een minderjarige een kind krijgt dan staat deze minderjarige nog onder het gezag van zijn wettelijk vertegenwoordigers (meestal ouders). Dit betekent dat zij geen gezag heeft over zichzelf, maar ook niet over haar eigen kind.

Deze tienermoeder is wel juridisch moeder en zal meestal ook feitelijk gewoon voor haar kind kunnen zorgen. Maar zij kan tegen belemmeringen oplopen zodra juridische beslissingen moeten worden genomen, zoals bij de huisarts of de kinderopvang.

Aanvraag van meerderjarigheidsverklaring

Voor een minderjarige moeder van 16 jaar of ouder is het mogelijk zelf het gezag te krijgen over haar kind. Om dit te regelen kan de tienermoeder een aanvraag van een meerderjarigheidsverklaring (artikel 1:253ha BW.) indienen bij de Kinderrechter van de Rechtbank.

De minderjarige moeder kan deze aanvraag zelf doen, of de Raad voor de Kinderbescherming kan dit doen namens en met toestemming van haar. De Kinderrechter zal dit verzoek alleen toewijzen als de aanvrager tenminste 16 jaar is en toewijzing van het verzoek in het belang is van zowel de moeder als het kind.

Meerderjarig verklaren door kinderrechter

Als de kinderrechter het verzoek toewijst, verklaart hij of zij de minderjarige moeder meerderjarig. De moeder wordt dan voor de wet meerderjarig vanaf de dag waarop de beschikking van kracht wordt. Als op dat moment nog niemand het gezag over haar kind uitoefent, verkrijgt zij van rechtswege het gezag. Ingeval wel iemand het gezag, of voogdij, over haar kind uitoefent, dan kent de rechter het gezag aan haar toe.

Wanneer kan een tienermoeder een meerderjarigheidsverklaring krijgen?

De kinderrechter vraagt zich bij de beoordeling van het verzoek tot meerderjarigheidsverklaring af of de minderjarige moeder voldoende rijp is om de verantwoordelijkheid van het gezag aan te kunnen. De rechter zal deze vraag meestal positief beantwoorden als de minderjarige zonder hulp van anderen de feitelijke verzorging van haar kind aan kan en verder geen noemenswaardige steun nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan Jeugdzorg. Verder houdt de rechter er bij de beoordeling rekening mee of andere betrokkenen (zoals ouders, Raad voor Kinderbescherming) hiertegenover positief staan en of de minderjarige moeder wel in afdoende mate bereid is om de (biologische) vader bij de verzorging en opvoeding te betrekken.

Voor de aanvraag van een meerderjarigheidsverklaring heeft de minderjarige moeder een advocaat nodig. Neemt u vooral contact op met Advocatenkantoor Schmidt om u hierover nader te laten informeren en een afspraak te maken.