Alimentatie

Na een scheiding met er veelal worden nagedacht over partner- en/of kinderalimentatie. Zijn er geen kinderen en duurt het huwelijk korter dan vijf jaar, dan is de alimentatieduur net zolang als het huwelijk heeft geduurd. Als er kinderen zijn en/of het huwelijk duurt langer dan vijf jaar, dan geldt in principe een alimentatieverplichting van twaalf jaar. De hoogte van de alimentatie hangt af van de behoefte van de alimentatiegerechtigde en wat de alimentatieplichtige kan betalen. De behoefte wordt bepaald door de welstand zoals die tijdens het huwelijk is opgebouwd. De draagkracht kan worden vastgesteld met een draagkrachtberekening.

Partneralimentatie betreft de financiële onderhoudsplicht na echtscheiding. De verplichting zal er zijn als de ene echtgenoot meer verdient dan de andere echtgenoot of als er maar één partner is die inkomen genereert. Kinderalimentatie is de financiële regeling voor de kosten van de kinderen. Wie wat moet betalen is afhankelijk van de zorgregeling die wordt vastgesteld en het inkomen van beide ouders. Ook bij co-ouderschap kan er sprake zijn van kinderalimentatie. Degene met het hoogste inkomen zal nog altijd een bijdrage moeten betalen aan degene met het laagste inkomen.

Bij het vaststellen van partner- en kinderalimentatie is er gekeken naar het inkomen van de periode daarvoor. Het is heel goed mogelijk dat de situatie bij een van de ex-partners flink verandert. Het inkomen kan bijvoorbeeld sterk stijgen of dalen. Degene die alimentatie nodig heeft kan een verzoek wijziging alimentatie indienen. Over het algemeen worden alimentatieberekeningen als vrij ingewikkeld ervaren. Advocatenkantoor Schmidt is specialist in het maken van alimentatieberekeningen.

Deel deze pagina:                                                                                                                             Terug naar Personen- en Familierecht