Personen- en familierecht: een introductie

Advocatenkantoor Schmidt is gespecialiseerd in het personen- en familierecht.

Mr Mark Schmidt is lid van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland en in die hoedanigheid ook lid van de werkgroep familierecht in Amsterdam. Daarnaast verzorgt Mark Schmidt de cursus inleiding in het familierecht voor nieuwe rechtswinkeliers van de Rechtswinkel Amsterdam.

Het familierecht is een veel uitgebreider rechtsgebied dan het personenrecht. U kunt voor wat betreft het familierecht denken aan de volgende onderwerpen:

Echtscheiding;

Echtscheiding op gezamenlijk verzoek;

Scheiding van tafel en bed;

Voorlopige voorziening met betrekking tot uitsluitend gebruik woning, toevertrouwing kinderen en voorlopige kinderalimentatie;

Verdeling bij gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden, waaronder de verdeling van de koopwoning en oversluiting van de hypotheek;

Verbreking relatie met kinderen;

Ouderschapsplan opstellen (naar aanleiding van de wet voortgezet ouderschap ;

Co-ouderschapregeling;

Kinderalimentatie (vaststellen of wijzigen);

Omgangsregeling (contact- en zorgregeling);

Aanvraag gezamenlijk gezag en wijziging gezag in éénouder gezag;

Kort geding inzake bijvoorbeeld omgangsregeling, paspoortkwestie en alimentatie;

Het personenrecht omvat bijvoorbeeld kwesties betreffende naamswijziging (voor- of achternaam). Andere onderwerpen waar u hierbij aan kunt denken zijn de beschermingsmaatregelen curatele, bewind en mentorschap.

Een aan het familierecht verwant onderwerp is bijstandsverhaal. De gemeente kan na echtscheiding of verbreking van een relatie een verhaalsbijdrage opleggen. Als de gemeente na echtscheiding aan één van de echtgenoten een bijstandsuitkering verleend kan zij dit in sommige gevallen deels verhalen op de andere echtgenoot. Bijstandsverhaal kan ook worden opgelegd door de gemeente bij niet gehuwden met kinderen die uit elkaar gaan.

Advocatenkantoor Schmidt is ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. Voor familierechtadvocaten gelden extra kwaliteitseisen. Zo moeten familierechtadvocaten ieder jaar een aantal cursussen volgen die betrekking hebben op het familierecht. De advocaat die daar niet meer aan voldoet mag geen toevoegingszaken meer behandelen in het familierecht.

De eigen bijdrage in het familierecht bedraagt momenteel minimaal €287 en het griffierecht €79. Deze bedragen zijn verder afhankelijk van uw inkomen.

Advocaten in het personen- en familierecht zijn sinds enige tijd gebonden aan een gedragscode teneinde ervoor te zorgen dat geen onnodige harde strijd en escalatie van de kwestie ontstaat. Deze gedragscode wordt de Gedragscode voor advocaten in het personen- en familierecht genoemd en is vooral ontwikkeld ter bescherming van de kinderen.

Voor al de hiervoor genoemde onderwerpen bent u bij advocatenkantoor Schmidt aan het juiste adres. Neemt u vooral -geheel vrijblijvend- contact op met ons, zodat wij u kunnen helpen met uw probleem.

Indien u een inkomen of uitkering heeft op bijstandsniveau, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor advocaatkosten (en ook griffierecht). In dat geval zult u de advocaat bijna niets hoeven te betalen. De advocaat zal op verzoek de bijzondere bijstand aanvragen.