Personen- en familierecht

Advocaat gespecialiseerd in personen- en familierecht

Advocatenkantoor Schmidt is gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Mr. M. H. Schmidt is lid van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) en lid van de werkgroepen huurrecht en familierecht van deze vereniging. Mr. M. H. Schmidt verzorgt de cursus Inleiding in het familierecht voor nieuwe rechtswinkeliers van de Rechtswinkel Amsterdam.

Het personenrecht omvat onder meer kwesties betreffende naamswijziging (voor- of achternaam). Andere onderwerpen in dit rechtsgebied zijn bijvoorbeeld de beschermingsmaatregelen ondercuratelestelling, onderbewindstelling en mentorschap. Het familierecht is uitgebreider dan het personenrecht. Te denken valt aan zaken als het opstellen van huwelijkse voorwaarden, een eenzijdige scheiding, een wijziging in alimentatie en co-ouderschap.

Advocaat gespecialiseerd in echtscheidingen

Mr. M. H. Schmidt is als advocaat gespecialiseerd in echtscheidingen. De regels rond echtscheidingen zijn de laatste tijd flink veranderd. Advocatenkantoor Schmidt houdt alle ontwikkelingen scherp in de gaten. Advocatenkantoor Schmidt levert maatwerk op de specifieke situaties waarin de cliënt verkeert. Elke situatie is anders en heeft een eigen benadering nodig. Advocatenkantoor Schmidt staat bij met raad en daad. Van het bespreken van de huwelijkse voorwaarden tot het verzoek tot echtscheiding, van het aanvragen van eenoudergezag tot het opstellen van een ouderschapsplan. Familierecht advocaat mr. M. H. Schmidt helpt ook na de scheiding. Hij kan bijvoorbeeld advies geven over de omgangsregeling met kind, maar ook bijvoorbeeld een baby en het vaststellen of wijzigen van kinderalimentatie.

Kwaliteitseisen

Advocatenkantoor Schmidt staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. Voor familierechtadvocaten gelden extra kwaliteitseisen. Zo moeten familierechtadvocaten ieder jaar een aantal cursussen volgen die betrekking hebben op het familierecht. De advocaat die daar niet meer aan voldoet mag geen toevoegingszaken meer behandelen in het familierecht.

Gedragscode

Advocaten in het personen- en familierecht zijn sinds enige tijd gebonden aan een gedragscode om ervoor te zorgen dat er geen onnodige harde strijd en escalatie van de kwestie ontstaat. Deze Gedragscode voor advocaten in het personen- en familierecht is vooral ontwikkeld ter bescherming van de kinderen.

Advies

Advocatenkantoor Schmidt adviseert op alle gebieden binnen het personen- en familierecht. Hieronder is te lezen aan welke onderwerpen gedacht kan worden bij het inschakelen van een advocaat in het personen- en familierecht.

Neem bij vragen over genoemde kwesties geheel vrijblijvend contact op met Advocatenkantoor Schmidt. De eigen bijdrage in het familierecht bedraagt momenteel minimaal € 315 en het griffierecht € 86. Deze bedragen zijn verder afhankelijk van het inkomen. Wie een inkomen of uitkering heeft op bijstandsniveau, kan in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor advocaatkosten (en ook griffierecht). In dat geval hoeft de advocaat dan bijna niets betaald te worden door de cliënt. De advocaat zal op verzoek de bijzondere bijstand aanvragen.

Echtscheiding
Alimentatie
Uit elkaar met kind
Co-ouderschap
Naamswijziging
Ondercuratelestelling
Onderbewindstelling en mentorschap
Ondertoezichtstelling
Uithuisplaatsing