Co-ouderschap

Veelal gaan de kinderen na een scheiding bij de moeder wonen. Dit is voor het kind vaak de meest voor de hand liggende optie als er een keuze gemaakt moet worden tussen vader of moeder. Maar het is natuurlijk niet noodzakelijk. Tegenwoordig besluiten ouders na een scheiding ook vaak de zorg over de kinderen gelijk te verdelen. De kinderen zijn dan ongeveer even vaak bij de vader als de moeder. Dat kan bijvoorbeeld met een wekelijkse wisseling van woning, maar ook met een verdeling van de week. De kinderen wonen dan 3 dagen bij de ene en vier dagen bij de andere ouder. Ouders staan vrij in de manier hoe ze de verdeling vormgeven.

Bij deze vorm van zorgverdeling spreken we van co-ouderschap. Bij co-ouderschap zijn beide ouders volledig betrokken bij de dagelijkse bezigheden van de kinderen, die deel uitmaken van twee verschillende huishoudens. Het is daarom uitermate belangrijk dat ouders nog goed met elkaar kunnen overleggen en rekening houden met de mening en wensen van de kinderen. Organisatorische en emotionele factoren maken het noodzakelijk altijd alles goed op elkaar af te stemmen. Wil de constructie slagen dan moeten juist ook de kinderen goed met de regeling om kunnen gaan.

Bij co-ouderschap is er vaak geen sprake van kinderalimentatie, de zorg wordt immers gelijk verdeeld. Toch is dit geen vanzelfsprekendheid. Het kan bij bijvoorbeeld grote inkomensverschillen voor de minder verdienende ouder nog steeds wenselijk zijn een bijdrage te ontvangen. Ouders kunnen er ook voor kiezen een kinderrekening te openen waarop zij maandelijks naar rato een bedrag storten. Zo hebben zij beiden zicht op de uitgaven. Advocatenkantoor Schmidt kan uitgebreid adviseren over de voor- en nadelen van het co-ouderschap.

Deel deze pagina:                                                                                                                                Terug naar Personen- en Familierecht