Naamswijziging

Bij geboorte krijgt een baby een achternaam en een of meer voornamen. Met deze naam moet het kind het de rest van zijn leven doen. Een naam is een belangrijk deel van iemands identiteit en vooral ook van diens identiteitsbesef. Soms kan het door omstandigheden voor een persoon wenselijk zijn de naam te willen veranderen. In bepaalde gevallen is dit mogelijk. De wettelijke regels en procedures zijn verschillend voor voor- en achternaam.

De rechter kan een voornaam wijzigen op verzoek van de persoon zelf of diens wettelijke vertegenwoordiger. Het wijzigen kan ook inhouden dat een naam aan de oorspronkelijke naam wordt bijgevoegd of geschrapt. Een voornaamswijziging wordt alleen toegewezen bij voldoende zwaarwichtig belang. Het is dus niet voldoende om een andere naam mooier te vinden. Voorbeelden van goede redenen zijn psychisch lijden bij een bepaalde naam, het vanuit geloof onwenselijk vinden van een naam of een geslachtsverandering. De rechter toetst of er aan de voorwaarden voor een voornaamswijziging wordt voldaan en maakt een belangenafweging tegenover het maatschappelijk belang van naamsconsistentie. Voor het wijzigen van een voornaam dient een verzoekschrift met motivatie bij de rechtbank te worden ingediend door een advocaat. Advocatenkantoor Schmidt kan een indicatie geven over de haalbaarheid van een naamswijziging en desgewenst een verzoek bij de rechter indienen.

Een aanvraag tot het wijzigen van een achternaam dient te worden ingediend bij Justis via www.justis.nl/producten/naamswijziging/. Justis beslist namens de minister voor Rechtsbescherming of de achternaam mag worden gewijzigd. Dit gaat via het aanvraagformulier naamswijziging en naamsvaststelling. Een aanvraag moet voldoen aan strenge voorwaarden. De kosten voor een aanvraag van een meerderjarig persoon of één of twee minderjarige personen zijn € 835. Voor drie of meer minderjarige kinderen zijn de kosten € 1.670. Deze kosten moeten altijd worden betaald, ook als de uiteindelijke beslissing van Justis negatief is. In de Brochure Achternaamswijziging is te lezen in welke gevallen een achternaamswijziging mogelijk is.

Deel deze pagina:                                                                                                                    Terug naar Personen- en Familierecht