Strafrecht

Advocatenkantoor Schmidt heeft zich gespecialiseerd in het Strafrecht. In de afgelopen jaren stond advocaat Mr. M.H. Schmidt cliënten bij in procedures bij de politierechter of de rechtbank. Onder hen waren verdachten van mishandeling, diefstal, afpersing of Opiumwetzaken en verkeersdelicten. Daarnaast heeft Schmidt ervaring met kleinere strafzaken, zoals boetes en overtredingen bij de Kantonrechter.

U kunt verder bij Advocatenkantoor Schmidt terecht voor onderstaande vragen:

 

Opgeroepen voor verhoor: heb ik een advocaat nodig?
Een dagvaarding ontvangen: wat nu?
Boete of transactievoorstel:accepteren of niet?
Kan ik in hoger beroep gaan?
Seponeren: kan ik schadevergoeding eisen?
Schadevergoeding eisen als slachtoffer
Kom ik in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand?

Opgeroepen voor verhoor: heb ik een advocaat nodig?

De oproep voor verhoor is vaak een van de eerste vragen waar u binnen het strafrecht mee te maken krijgt. Wanneer u wordt verdacht van een strafbaar feit dan kan het zijn dat u een uitnodiging voor verhoor krijgt. Dit is een oproep om op het politiebureau te worden gehoord. U bent niet verplicht om hierop in te gaan. Maar als u dit niet doet, loopt u wel het risico dat u op een later moment alsnog wordt aangehouden.

U kunt advocatenkantoor Schmidt vragen met u mee te gaan naar het verhoor op het politiebureau. Met een advocaat staat u sterker in het verhoor, omdat die uw rechten kent. Zo heeft u bijvoorbeeld recht op inzage in het politiedossier vóór het verhoor. U hebt ook het recht om te zwijgen en u hoeft dus niet op alle vragen antwoord te geven. Uw advocaat mag aan het begin en einde van het verhoor opmerkingen maken of vragen stellen. Tijdens het verhoor kan uw advocaat vragen om een onderbreking van het verhoor om met u te overleggen, of erop wijzen dat u een vraag niet begrijpt. Verder kan de advocaat zorgen dat u niet te veel onder druk wordt gezet.

Meteen na afloop van het verhoor kunt u met uw advocaat het proces-verbaal van het verhoor doornemen. Dan ziet u meteen of er fouten in staan.

Lees meer over wat een advocaat voor u kan betekenen bij verhoor op de pagina Wat moet ik voor verhoor bespreken met mijn advocaat?

Een dagvaarding ontvangen: wat nu?

Bij de verdenking van een strafbaar feit kan een Officier van Justitie de zaak voor de rechter brengen. In dat geval ontvangt u een dagvaarding. Dit is een oproep om naar de rechtbank te komen. Ontvangt u een dagvaarding omdat u verdacht wordt van een strafbaar feit? Dan is het van belang dat u zo snel mogelijk een advocaat inschakelt. De advocaat kan met u de verdediging bespreken, voorbereiden, en uiteindelijk met u mee naar de terechtzitting.

Afhankelijk van de ernst van het strafbare feit waarvan u wordt verdacht, moet u verschijnen voor de Politierechter of de Meervoudige Strafkamer van de Rechtbank. De Politierechter kan een straf opleggen tot maximaal één jaar gevangenisstraf (en geen TBS). De Meervoudige Strafkamer behandelt over het algemeen zwaardere zaken en meer ingewikkelde zaken. De straffen in de Meervoudige Strafkamer zijn dan ook over het algemeen hoger.

Heeft u een dagvaarding ontvangen, of wilt u advies? Neem dan vrijblijvend contact op.

Veroordeeld bij verstek, wat kan ik doen?

Wanneer u niet naar de rechtbank gaat, dan kunt u toch veroordeeld worden. Dit heet: veroordeeld bij verstek. Dit gebeurt als de rechter vindt dat het bewezen is dat u schuldig bent aan datgene waar u van wordt verdacht.

Kunt u niet bij de strafzaak aanwezig zijn, of wilt u dat niet, dan kunt u voorkomen dat u bij verstek veroordeeld wordt door een advocaat te machtigen. De advocaat vertegenwoordigt u dan in de rechtbank en behartigt uw belangen tijdens de procedure. Hiermee voorkomt u een verstekvonnis.

Bent u bij verstek veroordeeld? Dan kunt u binnen veertien dagen in hoger beroep gaan.

Boete, of transactievoorstel: accepteren of niet?

Wanneer u verdacht wordt van een strafbaar feit, kan de Officier van Justitie u een transactievoorstel doen. Dit is een boete waarmee u verdere vervolging afkoopt. Maar let op: als u dit accepteert, krijgt u wel een strafblad. Uw advocaat kan u hierover adviseren.

Kan ik in hoger beroep gaan?

Afhankelijk van de uitkomst van de strafzaak ter terechtzitting kunt u hoger beroep instellen. Bij vrijspraak kan uitsluitend de Officier van Justitie hoger beroep instellen. De termijn om hoger beroep in te stellen bedraagt meestal veertien dagen na vonnis. Het is raadzaam om dit eerst met een advocaat te bespreken.

Schadevergoeding bij seponeren

Als de Officier van Justitie besluit de zaak te seponeren, zal er niet (verder) vervolgd worden en bent u niet langer verdachte. In sommige gevallen kunt u dan voor een schadevergoeding in aanmerking komen. Uw advocaat kan dit voor u nagaan.

Schadevergoeding eisen als slachtoffer

Het slachtoffer van een strafbaar feit heeft tegenwoordig meer zelfstandige rechten dan voorheen. Eén van die rechten is het woord te mogen voeren tijdens (aan het eind van) het onderzoek door de rechter op de terechtzitting. Daarnaast kan het slachtoffer, als benadeelde partij, een schadevergoeding vorderen voor zowel materiële als immateriële schade. Hiervoor kunt u terecht bij Advocatenkantoor Schmidt.

Gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen

Komt u in aanmerking voor gesubsidieerde bijstand dan bent u uitsluitend de eigen bijdrage van momenteel minimaal €145 verschuldigd. De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk. Wie een inkomen of uitkering heeft op bijstandsniveau, kan in verband met de advocaatkosten in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. In dat geval hoeft u de advocaat bijna niets te betalen. De advocaat zal op uw verzoek de bijzondere bijstand kunnen aanvragen.