Omgangsregeling baby en vader na echtscheiding

Het komt niet zelden voor dat al kort na de geboorte van een kind de relatie tussen de ouders strandt en de vader en moeder gescheiden verder leven, waarbij de baby dan in de meeste gevallen bij de moeder zal blijven.

Ouderschapsplan baby

Ook in de hiervoor geschetste situatie zullen er zaken geregeld moeten worden en zijn ouders verplicht tezamen een ouderschapsplan op te stellen. Het ouderschapsplan bevat afspraken over:

  • Een omgangsregeling waarin de verdeling van de zorg over de kinderen aan bod komt.
  • Kinderalimentatie
  • Uitwisselen van informatie; afspreken over hoe de ouders elkaar op de hoogte houden over hun kinderen

Maar komen de ouders er onderling niet uit dan zal toch de familierechter uiteindelijk over zaken als hoofdverblijf, kinderalimentatie, maar dus ook over omgang een uitspraak moeten doen.

Echter juist in deze situatie blijkt het soms voor de moeder een zeer grote drempel om de vader omgang met het jonge kind toe te staan. Soms heeft de moeder onvoldoende vertrouwen dat de vader zelfstandig en zonder aanwezigheid van de moeder omgang heeft met zijn kind. Soms weigert de moeder op dit punt de beschikking van de rechtbank na te leven.

Maar wat te doen als de moeder echt niet wil meewerken omdat zij bang is dat omgang niet goed is voor het kind of omdat zij van mening is dat het kind hiervoor nog te jong is?

Omgangsregeling baby

In een gerechtelijke procedure kan de Raad voor de Kinderbescherming uitkomst bieden en kan er door tussenkomst van de Raad mogelijk begonnen worden met de opbouw van een omgangsregeling tussen de vader en de baby.

In ieder geval is de Raad voor de Kinderbescherming in staat om zowel de ouders onderling als de relatie ouder kind te onderwerpen aan een deskundig onderzoek, zodat in zekere zin zowel de vader als de moeder geholpen kunnen worden.

Soms kan het omgangshuis uitkomst bieden en zal de vader de eerste tijd gebonden zijn aan begeleiding in de omgang. Het jonge kind moet ook de kans kunnen krijgen zich aan de vader te hechten.

Als er objectief gezien geen aantoonbare bezwaren bestaan voor omgang tussen vader en kind dan rest soms voor de vader geen andere oplossing dan het starten van een kort geding teneinde de moeder te verplichten mee te werken aan omgang en dus aan afgifte van haar kind, wat dan op straffe van een dwangsom kan worden geeffectueerd.

Meer informatie over omgangsregeling baby en vader na echtscheiding?
Bel 020 77 66 798 of mail naar info@advocatenkantoorschmidt.nl.

Lees meer over omgangsregeling vader en kind, klik hier.

Deel dit artikel: