Y.G.H van der Poel en M.H. Schmidt houden gratis advocatenspreekuur op:   Iedere maandag van 17:00 tot 18:00 in de Honingraat (Slotermeerlaan 103-H, 1063 JN, Amsterdam) http://www.eigenwijks.nl/slotermeer/programma-de-honingraat Iedere dinsdag van  van 16:00 tot...

Paspoort kind aanvragen

Vanaf 26 juni 2012 is het bijschrijven van uw kind in uw paspoort niet meer mogelijk. Alle kinderen moeten dan over een eigen reisdocument beschikken. De geldigheid van alle kinderbijschrijvingen en kinderstickers vervalt per deze datum. Het vervallen van de...

Overlast

Als de huurder ernstige overlast veroorzaakt, dan loopt deze het risico dat de verhuurder een beëindigingsprocedure start bij de Kantonrechter of in Kort Geding meteen de ontruiming door de huurder van de woning vordert. Dit is een zeer ingrijpende gebeurtenis voor...

Achterstallig onderhoud

Het nieuwe huurrecht dat met ingang van 1 augustus 2008 in werking is getreden, bevat ook een regeling ter zake achterstallig onderhoud en andere tekortkomingen aan het gehuurde. Deze zogenaamde gebrekenregeling verplicht de verhuurder om (alle) gebreken te verhelpen...